Često postavljana pitanja

1.Kako da znam da li sam kandidat za prijavu?

Ukoliko predstavljate inicijativu (edukativni hab, udruženje, pokret ili grupu građana) koja se bavi unapređenjem obrazovanja, razvojem neformalnih obrazovnih modela ili nekim određenim vidom edukacije, pravi ste kandidat za program.

Drugu ciljnu grupu predstavljaju srednje poljoprivredne škole. Njima se dodeljuju računari, kao i mentorska podrška eksperata i volonterska pomoć studenata u određenim fazama programa.

2. Kakve ideje mogu da prijavim?

Dobrodošle su sve ideje koje su inovativne u obrazovnom smislu, tj. doprinose unapređenju obrazovanje. Zadatak je da se na najinventivniji način osmisli strategija korišćenja resursa koje Organizator nudi: računara,  ekspertske podrške zaposlenih u Banci  i volonterske pomoći studenata.

3. Koji je tačno zadatak?

Osmisliti strategiju o upotrebi 150 računara koji se doniraju, tako da podstiču razvoj mekih veština i korišćenja računara u edukaciji.

4. Kako da se prijavim?

Na platformi odgovorno.rs najpre detaljno pogledaj Pravilnik o takmičenju, a klikom na PRIJAVI SVOJ PROJEKAT otvara ti se formular za prijavu gde ćeš u svega par koraka moći da prijaviš svoju ideju. Po pristizanju popunjenog formulara, potrebno je kratko vreme da ga odobrimo. Vodi računa da poseduje sve zahtevane elemente, kako bi prijava bila odobrena! Kada je odobrimo, tvoja prijava će ti se pojaviti na sajtu u sekciji “Projekti”, a u periodu glasanja, javnost će moći da je podrži.

5. Kako ceo proces izgleda?

Takmičenje se sastoji iz sledećih faza:

Inspiracijski događaj: Održavanje promotivnog događaja na kome će kandidati moći da se motivišu, informišu i dobiju savete o tome kako da najbolje predstave svoj rad u prijavi.

Online prijavljivanje: Inicijative koje se strateški bave unapređivanjem obrazovanja (edukativni habovi, udruženja i grupe građana), kao i poljoprivredne srednje škole, podnose svoje prijave preko platforme odgovorno.rs, na kojoj se nalazi formular.

Glasanje za finaliste: Odvijaće se na platformi odgovorno.rs i glasanjem preko društvenih mreža. Od svih prijavljenih projekata, 40% onih koji su dobili najviše glasova u javnom glasanju biće odabrani kao finalisti.

Javni izbor pobednika: Na javnom događaju koji se odvija pred komisijom, proglašavaju se pobednici kojima se donira oprema i dodeljuju drugi resursi, kao što su ekpertska podrška i mentorski rad. Kako ceo proces izgleda?

6. Šta ako ne znam da li moja ideja odgovara zahtevima takmičenja?

Ukoliko se pitaš da li tvoja ideja odgovara zahtevima takmičenja, najbolje je da dođeš na naš inspiracijski događaj, 18. oktobra u NIšu! Pored kompletnih informacija o programu, imaćeš priliku direktno da razgovaraš sa timom Odgovorno u zajednici koji će ti kroz komentare i sugestije pomoći da na najbolji način predstaviš svoju ideju prilikom prijavljivanja.

7. Moram li da imam tim ili mogu i sam/a da prijavim svoju ideju?

Mogu se prijaviti samo inicijative koje se na strateški način bave unapređivanjem obrazovanja ili neformalnom edukacijom (edukativni habovi, udruženja, pokreti i grupe građana).

8. Da li projekat treba da bude nov?

Projekat ne mora biti nov, niti kreiran isključivo i po prvi put za potrebe ovog programa. Ono što mora da sadrži jeste edukativna komponenta tj. predlog koji uključuje inovativne načine korišćenja određenog broja računara, mentorsku pomoć koju će pružati eksperti, kao i volonterski rad studenata u programu.

9. Da li moram da imam biznis plan, studiju slučaja ili prototip za svoju ideju?

Ne moraš, dovoljno je da jasno izložiš svoju ideju i detaljno objasniš kako ćeš iskoristiti računare koji se dodeljuju, kao i ekspertsku pomoć mentora i studenata.

10. Koliko računara mogu da tražim?

Svaki pojedinačni projekat može da traži (i dobije) najviše 50 računara.

11. Šta ako je neko već predložio nešto slično?

Ukoliko neko ima ideju koja je slična tvojoj, potrudi se da objasniš i specifikuješ koje su prednosti tvoje ideje u odnosu na tu drugu.

12. Zašto se ideje objavljuju na sajtu?

Ideje se objavljuju na sajtu kako bi šira zajednica imala priliku da se upozna sa vašim projektima i pruži podršku idejama koje smatra najkorisnijim i najzanimljivijim, te vam kroz glasanje pomogne da se nađete u finalu.

13. Šta ako mi neko ukrade ideju?

Nemoguće je. Nas zanima čitav proces razvoja tvoje ideje, od početne do završne tačke i nivoa do kog je razrađena. To će osigurati kvalitet i autentičnost tvoje ideje u odnosu na neku drugu koja je potencijalno slična tvojoj.

14. Šta se dešava kad prijavim ideju?

Kada dobijemo tvoju ideju, naš tim eksperata će sprovesti stručnu recenziju i odlučiti da li ona odgovara zahtevima takmičenja. Ukoliko ispunjava sve uslove, biće objavljena na sajtu odgovorno.rs i ući će u proces javnog glasanja. Zato najpre detaljno i pažljivo pročitaj Pravilnik o takmičenju!
Javnost glasa preko platforme odgovorno.rs, birajući iz galerije odobrenih prijava one koje želi da podrži. Svaka osoba koja želi da glasa mora da se registruje na platformi i verifikuje svoj nalog putem e-mail adrese. 40% projekata koji su dobili najviše glasova u javnom glasanju će biti odabrani kao finalisti.

15. Ko odlučuje o pobednicima?

Pobedničke projekte će birati stručni žiri koji se sastoji od eksperata povezanih sa Organizatorima takmičenja i izabranih partnera koji kreativno sprovode projekat. Finalisti će dobiti priliku da prezentuju svoj projekat pred žirijem pre donošenja odluke.

16. Kako se odlučuje o tome koji projekat dobija koliko računara?

Pobednički projekti će se odabrati na osnovu kvaliteta ideje, kao i njenog uticaja i primenjivosti na unapređenje obrazovanja.

17. Šta se dešava kad odluče da mojoj ideji dodele računare?

Kada se odaberu pobednički projekti, sa svima se potpisuje ugovor i računari se dodeljuju pobedničkim projektima do kraja decembra 2018. godine.