Prijave za Odgovorno u zajednici
su zatvorene.

Program „Odgovorno u zajednici“ pruža podršku inovativnim idejama u obrazovanju. Namenjen je dvema ciljnim grupama: inicijativama koje se na strateški način bave unapređivanjem obrazovanja (edukativnim habovima, pokretima, udruženjima i grupama građana) i poljoprivrednim škola u Srbiji.

Podrška podrazumeva pružanje inspiracije i motivacije, znanja, mreže kontakata, donaciju opreme i drugih resursa, mentorski i volonterski rad sa učesnicima, kao i komunikaciju na platformi odgovorno.rs i pratećim komunikacijskim kanalima.

Odgovorno.rs je društveno-odgovorni program Vojvođanske banke, a kreativni partner zadužen za razvoj i implementaciju programa je regionalna komunikacijska agencija Propulsion.