Pravila i uslovi korišćenja odgovorno.rs web stranice

Dobrodošli na web stranicu odgovorno.rs koja predstavlja deo aktivnosti koje se sprovode u okviru društveno odgovornog poslovanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, u saradnji sa implementacionim partnerom u sprovođenju programa Odgovorno u zajednici, Fondacijom Propulsion Fond (u daljem tekstu Organizatori).

Ovi uslovi korišćenja upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem odgovorno.rs web stranice.

Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite web stranicu, jer se na taj način upoznajete sa sadržajem i funkcionisanjem odgovorno.rs web stranice.

Vašim daljim korišćenjem odgovorno.rs web stranice ukazujete da ste punoletno lice i da ste saglasni i da prihvatate ove uslove korišćenja.

Primena uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja primjenjuju se od 2018. godine do opoziva od strane Organizatora.

Društvene mreže

Odgovorno.rs web stranica vam omogućava određene mogućnosti društvenih mreža koji omogućavaju da određeni delovi sadržaja ove web stranice budu prikazani na određenim društvenim mrežama ili drugim web stranicama. Ove mogućnosti morate koristiti isključivo u skladu sa ovim uslovima.

Nedozvoljene radnje

Međusobna interakcija koja se odvija putem odgovorno.rs web sajta mora da bude u skladu sa propisima Republike Srbije i ovim Pravilnikom.
Svaka radnja koja se po oceni Organzatora, a na osnovu bilo kog zakona Republike Srbije može smatrati nedozvoljenom/nezakonitom može biti predmet tužbe i/ili spora koji će se voditi pred nadležnim sudom Republike Srbije.
Zabranjeno je objavljivanje, korišćenje, razmena materijala kojima se narušava ili ugrožava privatnost, ili materijala koji je nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, lažan, uznemiravajući, klevetnički i sl., ili kojima se ugrožavaju i krše prava drugih. ili koji je na bilo koji drugi način u suprotnosti sa važećim propisima Republike Srbije.
Organizatori zadržavaju pravo da ne prihvate ili uklone sve snimke, video zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatraju neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Ogranizatori promovišu (koji se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).
Nije dozvoljeno da koristite odgovorno.rs web stranicu za oglašavanje bilo čijih drugih proizvoda, kao ni za oglašavanje u bilo kakve komercijalne ili političke i druge promocije.
Posebno se obavezujete da nećete učestvovati u ponašanju kojim štetite drugim korisnicima koji koriste ovu web stranicu, ili koje bi na bilo koji način onesposobilo i/ili pokvarilo i/ili ometalo korišćenje web stranice ili na bilo koji drugi način pokušate da ometate ispravan rad web stranice.

Privatnost i pravila zaštite privatnosti

U nekim će situacijama uslov za korišćenje odgovorno.rs web stranice biće obavezna prijava i možemo od Vas tražiti da dostavite određene lične podatke, sve u skladu sa svrhom koju želimo da postignemo.
Materijal koji šaljete na odgovorno.rs web stranicu podleže politici privatnosti, a Vaši lični podaci pravilima zaštite ličnih podataka prema propisima Republike Srbije.
Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti samo za ispunjenje svrhe za koju/e ćemo tražiti Vašu saglasnost i da ih nećemo davati, iznajmljivati niti davati trećim licima.
Lični podaci će biti dostupni našim povezanim licima, ali samo uz Vašu saglasnost.
Lične podatke ćemo davati bez Vaše saglasnosti samo da bi se postupilo sa važećim zakonima, propisima i zakonskim postupcima na osnovu zahteva državnih organa.
Informacije i podaci koje nam dostavite se čuvaju na sigurnim serverima kojima pristup imaju samo ovlašćena lica Ogranizatora.
Da biste promenili bilo koji lični podatak, osim dobrovoljno dostavljenih podataka, potrebno je da se prijavite na portal korisnika i da ih promenite, obrišete ili modifikujete.
Imate pravo da zahtevate izmenu Vaših ličnih podataka. Možete tražiti ispravku, brisanje kao i prestanak ili privremenu obustavu obrade podataka u slučaju kršenja vaših prava kao nosioca podataka, prevare ili druge nezakonite aktivnosti.
Ukoliko korišćenjem odgovorno.rs web stranice kao deo sigurnosnih procedura dobijete lozinku, korisničko ime ili bilo koji drugi podatak, čuvajte te podatke kao poverljive i nemojte ih ustupati drugim licima. Takođe, prilikom pristupanja Vašem nalogu sa zajedničkog računara budite sigurni da niko dalje neće koristiti Vašu lozinku i Vaše druge sigurnosne podatke.
Dostavljanjem materijala na odgovorno.rs web sajt (npr. pitanja, komentari, odgovori i sl.), podleže pravilima privatnosti u onoj meri u kojoj ovi podaci nisu javni. Kada kao lice koje je sposobno da se samo stara o svojim interesima dobrovoljno dostavljate ili objavljujete određene podatke koji nisu traženi od Vas ne postoji garancija da mogu biti zaštićeni.

Garancije i odricanja

Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Organizatori i treće strane koje su učestvovale u stvaranju odgovorno.rs web stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakvu troškove koja proizilazi iz upotrebe, promene sadržaja odgovorno.rs web stranice ili iz bilo kojih drugih web stranica.
Organizatori ne snose odgovornost za sadržaj ili tačnost linkova drugih web stranica koje su Vam date kao mogućnost na odgovorno.rs web stranici. Organizatori takođe nisu odgovorni za bilo kakve kasnije promene na svim drugim web stranicama za koje smo dali link. Pažljivo pročitajte zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

Takođe, Organizatori nisu odgovorni ukoliko su informacije na web sajtu nedostupne zbog isključenja ili kvarova u mreži, kao i uzroka koji su izvan naše kontrole. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja web stranice.

Prava intelektualne svojine

Organizatori poseduju sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji su na odgovorno.rs web stranici (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio).
Možete u toku pretraživanja odgovorno.rs web stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama sačuvate autorska prava i ostala prava vlasništva Organizatora.
Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge web stranice.
Organizatoru pripadaju svi robni žigovi i znakovi, kao i uslužni žigovi prikazani na odgovorno.rs web stranici. Zabranjeno je korišćenje bilo kog žiga ili znaka sa ove web stranice.
Ni jedan sadržaj na odgovorno.rs web stranici se ne sme tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga.
Organizatori mogu da koriste svoje pravo da zaštite intelektualnu svojinu.
Ako želite da materijal sa odgovorno.rs web stranice koristite u bilo koje svrhe osim onih koje su navedene u ovim uslovima, pošaljite zahtev na email adresu: zajedno@www.odgovorno.rs.

Tačnost i pristup odgovorno.rs web stranici

Informacije na ovoj web stranici mogu sadržati tehničke netačnosti ili tipografske greške.

Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive.

Organizatori zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku izmene, ili ukinu odgovorno.rs web stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promene uslove korišćenja, kao i da ukinu pristup internet stranici bez prethodnog obaveštenja/najave.

“Cookies”

Odgovorno.rs web sajt može koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga.
„Kolačić“ je fajl, sastavljen od slova i brojeva (obično), koji web server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Na taj način odgovorno.rs web sajt ima mogućnost da uspostavi vezu između web servera i internet pretraživača, a sve da bi se Vama predstavila prilagođena internet stranica u skladu sa Vašim interesovanjima i kako bi se bolje reagovalo na Vaše potrebe.
Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim, obično možete da promenite Vaš pretraživač da biste sprečili memorisanje kolačića. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posetioca.