POBEDNIK: AgroIn

AgroIn je online magazin koji se tematski bavi inovacijama u poljoprivredi. Glavne teme ovog magazina biće upotreba informacionih tehnologija, robotičkih i pametnih (smart) rešenja u poljoprivredi. Projekat AgroIn biće realizovan u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Kruševcu koji ima ulogu stručnog i logističkog saradnika.

Podnosi : Centar za informacione tehnologije

Centar za informacione tehnologije (u daljem tekstu CIT) ima za cilj razvoj informacionih tehnologija u svim sferama našeg društva. Dva najvažnija sektora, koji su u našem direktnom fokusu, jesu ekologija i poljoprivreda. Poljoprivreda kao jedna od suštinski važnih grana svakog društva ima potrebu za modernizacijom i efikasnijom/kvalitetnijom proizvodnjom. To je upravo i cilj našeg projekta koji će kroz predstavljanje inovacija i it-a u poljoprivredi dovesti do veće modernizacije koja će rezultirati većom i zdravijom proizvodnjom.

Naziv projekta AgroIn, koji je ujedno i naziv onlajn magazina, nastao je spajanjem dve reči Agro (poljo) koja je direktni sinonim za poljoprivredu i reči Inovacija. Upravo spoj te dve reči predstavlja ideju postojanja jednog takvog onlajn magazina koji će se baviti poljoprivrednim inovacijama.

Ideja za AgroIn projekat nastala je prethodnom saradnjom CIT-a i Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu na projektima koji su postepeno navodili čitav saradnički tim ka nastajanju jednog kutka na internetu koji će se baviti inovacijama u poljoprivredi.

AgroIn magazin objediniće informacije, novosti, kolumne, reportaže i savete iz sveta i regiona namenjene kako velikim tako i malim proizvođačima.

Projektni tim čine članovi CIT-a koji će raditi na dizajnersko-tehničkim i uređivačkim zadacima poput programiranja i dizajniranja veb sajta i aplikacije, obradi fotografija, ažuriranja, pisanju kolumni, itd, dok će deo tima sa Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu biti deo redakcije, kolumnista i stručno-logističke podrške.

125 glasova