POBEDNIK: Dok Tok

Projekat ima za cilj pokretanje edukativnog hub-a u okviru socijalnog preduzeća Dok Tok koje zapošljava bivše štićenike vaspitno – popravnog doma u Kruševcu kako bi im se omogućile dodatne edukacije za zanimanja potrebna na tržištu rada.

Podnosi : NEOSTART

Organizacija NEOSTART već tri godine sprovodi program „Na pola puta“ koji ima za cilj pružanje sveobuhvatne podrške bivšim štićenicima VPD kada stupe na slobodu. Neprepoznavanje ovih mladih u zakonskom i opštem društvenom okviru kao osetljive grupe u stanju potrebe za podrškom dovodi do izostajanja materijalnih sredstava kako za sam program tako i za najznačajniju kariku u njihovom osamostaljivanju na slobodi – zapošljavanju. Pored navedenog, teškoće u njihovom zapošljavanju predstavlja i činjenica da se tokom boravka u domu obučavaju za zanimanja koja nisu tražena na tržćištu rada (npr. livničar). Zbog toga je uočena potreba da se pokrene preduzeće koje će ih zapošljavati kada stupe na slobodu, zbog čega se pokreće Dok Tok. Međutim, model socijalnog preduzeća je takav da osim zaposlenja oni dobijaju i edukacije koje će im omogućiti da pronalaze nova zaposlenja i samostalno krenu dalje na redovnom tržištu rada što bi zaokružilo proces reintegracije. Edukacije bi se vršile u prostorijama hub-a koji bi bio opremljen za to, a uz podršku mreže stručnjaka iz različitih oblasti (IT, menadžment, marketing itd.). Nakon podrške dobijene na SIA 2018, podrškom kroz ovaj projekat nabavili bismo deo potrebne opreme.

114 glasova