POBEDNIK: IT agronom

Ideja projekta  ,,IT agronom“  je unapređivanje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje učenika  poljoprivrednih škola. Teorijska i praktična znanja koja stičemo u školi se umrežavaju sa podacima, informacijama i korišćenjem programa koje nam nude savremene tehnologije, kroz vođenje knjige polja i matičnih knjiga stočnog fonda.

Podnosi : Poljoprivredno-hemijska škola ,,Dr Đorđe Radić'' Kraljevo

Kada kažete „poljoprivreda“, prvo na šta pomislite je otvoren prostor, obradive površine, njive, pašnjaci, stoka. Ta slika u velikoj meri i  jeste ono što odlikuje poljoprivredu.  Uz to, veliki deo ,,pozadinskih“ aktivnosti koje doprinose boljoj pripremi zemljišta, planiranju agrotehničkih mera, analizi vremenskih uslova, zahteva upotrebu savremenih tehnologija.

 

Važan deo prikupljanja podataka i vođenje knjige polja, matičnih knjiga stočnog fonda, podrazumeva  umrežavanje različitih aktera: uprave katastra nepokretnosti, savetodavnih stručnih službi, meteorološke službe, različitih proizvođača u cilju sveobuhvatne analize gajenja useva i odgajivanja domaćih životinja.

 

Vođenje jedinstvenog načina evidencije omogućava da se uporede iskustva različitih proizvođača i pruži sveobuhvatna analiza gajenja različitih useva, kao i odgajivanja domaćih životinja.

Na taj način mogu se donositi zaključci o uspešnosti stočarske, ratarske, povrtarske  proizvodnje na osnovu čega se planira naredna proizvodnja, sa racionalnijom upotrebom proizvodnih potencijala.

Projekat ,,IT agronom“ podrazumeva umrežavanje podataka koje obezbeđuju Katastar nepokretnosti, Uprava za agrarna plaćanja, kao i Trezor. Takođe je važno i povezivanje sa distributerima repromaterijala za poljoprivredu, goriva, semena za veštačko osemenjavanje životinja. U projektu neophodna je saradnja sa poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama, i preko njih, sa Ministarstvom poljoprivrede RS, kao i sa stručnjacima i volonterima koji bi sa učenicima izradili najefikasniji model prikupljanja i evidentiranja potrebnih podataka.

726 glasova