POBEDNIK: Seminari za farmere – Sektor poljoprivrede i stočarstva

Grupa nastavnika poljoprivredne i veterinarske struke ima za cilj da edukuje stanovništvo opštine koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, povrtarstvom, voćarstvom i ratarstvom, kao i stočarskom proizvodnjom i pruži im stručnu pomoć.

Prateći savremene tokove proizvodnje i uvođenja novih tehnologija, projektom su obuhvaéne teme iz oblasti stočarstva, biljne proizvodnje, poljoprivredne mehanizacije.

 

Podnosi : Poljoprivredna škola "Šumatovac", Aleksinac

Poljoprivredna škola „Šumatovac“ danas obrazuje kadrove obrazovnih profila područja rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Osim u školskim objektima, škola izvodi redovnu nastavu i na školskoj ekonomiji, farmama u obližnjim selima, i na drugim mestima u skladu sa potrebama škole.

Škola se nalazi u najvećoj opštini nišavskog regiona, izrazito orijentisanoj na poljoprivrednu proizvodnju. Opština obuhvata gradsko naselje i 72 sela sa 65000 stanovnika, 12000 poljoprivrednih domaćinstava i 45000 hektara obradivih površina. Škola je jedini izvor znanja za poljoprivredni podmladak. Takođe, na teritoriji opštine Aleksinac i rubnih opština, uz opštinsku savetodavnu službu pruža znanja i za poljoprivrednike uopšte.

Škola raspolaže sa površinom od oko 90 ha zemljišta. Podignut je voćnjak – višnjar, gaji se kukuruz, pšenica i krmno bilje, kao i povrtarske kulture. Formiran je i plastenik od oko 200 m2 za gajenje jagoda u zaštićenom prostoru po principu hidropone proizvodnje.

Snage i prednosti škole su:

  • profesionalno rukovođenje – jasni razvojni ciljevi, timski rad;
  • stručni nastavni kadar uključen u projekte razvoja;
  • zajednička vizija i ciljevi škole, roditelja, učenika, lokalne samouprave i lokalne zajednice;
  • visoka motivisanost nastavnika i svih interesnih grupa za razvoj poljoprivrede i stočarstva, a samim tim i škole;
  • shvatanje neophodnosti razvoja poljoprivrednog obrazovanja u uslovima brzog tehnološkog napretka u poljoprivredi.

 

114 glasova